Et erfaringsinterview kræver nogle andre teknikker end fx parts- eller ekspertinterviewet.
Du skal få din kilde til at fortælle sin historie.

Det vigtigste for et godt erfaringsinterview er

 • Nærvær – at du lytter og er til stede i rummet
 • Tid og ramme – at du og ip har tid til at snakke sammen, og at stedet er det rigtige
 • Spørgsmål – progression og essens – hold fast i, hvad det handler, for ofte vil erfaringskilder gerne øse ud af alle deres erfaringer – og det er mange…

Nærvær

Der er tre måder at være nærværende på:

 • solidaritet (normativt) – du holder med interviewpersonen
 • familiaritet (kognitivt) – du fortæller, at du selv har prøvet noget lignende
 • affekt (emotionelt) – du lever dig ind i interviewpersonens erfaringer

Kilde: Svennevig, Jan: Getting Acquainted in Conversation. John Benjamins Publishing Company, 1999.

Pas på med alle tre former for nærvær i interviewet og brug dem med omtanke:

 • Solidaritet forhindrer dig i at være kritisk – du kommer til at holde for meget med kilden.
 • Familiaritet kan bevirke, at kilden skal forholde sig til din historie og kommer for tæt på dig – du kan miste din rolle som professionel interviewer og fylde for meget.
 • Affekt kan være støjende for kilden og forhindre dig i at forholde dig kritisk.

Kilde: Jan Svennevig: Getting Acquainted in Conversation. John Benjamins Publishing Company, 1999.

Faldgruben

Den største faldgrube ved erfaringsinterviews er netop, at du ikke forholder dig kritisk, fordi du kommer til at holde med din kilde.
Se mere om det under interviewets dimensioner.
Husk, at uden kritiske spørgsmål bliver kilden kedelig, endimensional og utroværdig.

 • Hvorfor gør du ikke selv noget ved det?
 • Hvorfor går du bare ikke på arbejde?

Teknikker

Der findes flere måder at gøre det på, og du skal vælge den, der passer til dig og kilden:

 • papegøje-teknik
 • aktiv lytning
 • appreciative inquiry
 • ”hypnotisk” spørgeteknik


 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.