Bæver-synopsen

Denne opskrift kan du bruge til at forberede din egen historie.
Her handler historien om udsætning af bævere i lokalt medie, men du kan indsætte din egen historie og på den måde planlægge din egen research.

  • Arbejdsvinkel: Borgerne i Ykøbing på Sjælland er utilfredse med, at der skal sættes bævere ud i deres område. Men erfaringerne fra udsættelse af bævere i Jylland viser, at bæverne ikke giver problemer.
  • Dokumentation: 1) Artikel om utilfredse borgere i Xxxkøbing Tidende (netavisen). 2) Undersøgelse af bævere i Jylland offentliggjort på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
  • Hvad skal læseren forstå: Hvorfor der er modstand mod udsætning af bævere, og hvorfor der ikke er nogen grund til at være bange for, at de skal ødelægge noget.
  • Hvilke er de tre-fem vigtigste spørgsmål, artiklen skal besvare: 1) Hvorfor er beboerne utilfredse? 2) Hvorfor skal der sættes bævere ud netop der? 3) Hvad er erfaringerne med udsættelse af bævere andre steder i Danmark? 4) Hvad er bæveren for et dyr, hvordan lever den, og hvilke skader kan den forvolde?
  • Hvorfor er det en god historie: Der er konflikt og identifikation. Myter om bævere gennemhulles.
  • Hvilket medie skal den offentliggøres i, og hvem er min målgruppe: Sjællandske medier. Det er en lokal historie. Primært alle borgere i området. Sekundært de protesterende borgere og de politikere, der skal tage beslutningen.
  • Hvilke skriftlige og mundtlige kilder vil jeg bruge: 1) Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 2) En talsmand for de protesterende borgere. 3) En ekspert på udsætning af bævere. 4) Hvis det er muligt, vil jeg tage med ud og kigge på bævere. Ellers vil jeg studere billederne på hjemmesiden.
  • Hvordan vil jeg fortælle historien: Derudover: I artiklen vil jeg nyhedsvinkle på, at frygten for bævere er grundløs og forklare hvorfor. Desuden vil forklare, hvorfor borgerne er bange. 1) Faktabokse om bæveren i Danmark. 2) Evt. fremhævede citater med de vigtigste argumenter for og imod. 3) Kort over området hvor bæverne skal sættes ud. 4) Et godt bæver-billede.

Du kan downloade en kopi af Bævermodellen her:

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.