Ud over nyhedskriterierne, som er de idealer vi som journalister arbejder ud fra, har forskeren Gitte Gravengaard fundet frem til, hvordan journalister reelt udvælger deres historier.

Hun peger på disse syv faktorer:

  1. Ide-igangsætter: Hvad journalisten mente, havde igangsat hans idegenereringsproces, om journalisten mente, at historie-ideen var internt eller eksternt foranlediget. Fx er journalister mere skeptiske over for ideer fremsat af PR-folk eller andre eksterne personer.
  2. Hændelse: Karakteristika ved den hændelse, historie-ideen vedrørte. Denne faktor refererer til nyhedskriterierne.
  3. Journalisten: Journalisten og dennes interessefelt og engagement.
  4. Avisen som organisation: Arbejdets organisering, produktionsvilkår og -krav, redaktionel linje og andet.
  5. Andre medier: Hvilke historier andre medier havde hhv. ikke havde skrevet.
  6. Læserne: Hvad journalisterne forventede, ville interessere læserne.
  7. Kilderne: om disse var tilgængelig, troværdige og andet.
 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.