Interviewet som genre ses i mange forskellige versioner, fx:

  • voxpop
  • portrætinterview
  • caseinterview
  • konfronterende interview (fx 5 skarpe)
  • meningsinterview

For at en artikel kan kaldes et interview, er det et krav, at kildens svar fylder det meste af artikel, ellers kan artiklen måske snarere defineres som en feature, en baggrund eller noget tredje.

Nogle gange er spørgsmålene med i artiklen og står fx i kursiv, og andre gange er de klippet ud.

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.