Etiske overvejelser

Har du tænkt grundigt nok over det, du har gjort?
Her er en fairness-tjekliste, som Lise Lyngbye har skrevet.
Den kan inspirere dig til at reflektere over dit arbejde.

Fairness-chekliste

  1. Har du belyst alle sider af sagen, både mht. facts og holdninger, og har du alle oplysninger med, som er væsentlige for opklaring og forståelse af sagen?
  2. Har du gjort en ihærdig indsats for at få fat i den angrebne part, og har du ladet ham/hende komme til orde?
  3. Kan du helt ærligt sige, at du har gjort, hvad du kunne for at holde dine egne holdninger, ønsker, sympatier og antipartier ude af research og formidling?
  4. Har du efterprøvet alle oplysninger?
  5. Har du fremlagt dokumentationen for alle påstande?
  6. Har du medtaget de nødvendige forbehold i forhold til vinklen?
  7. Har du givet afkald på din oprindelige tese, hvis den ikke holdt, og været åben over for nye og mere sandfærdige vinkler?
  8. Er du sikker på, at du ikke har fordrejet facts eller citater eller taget dem ud af en sammenhæng, så de fremstår fordrejede, for at de skal passe bedre ind i historiens vinkel?
  9. Har du givet modtagerne mulighed for at kigge dig i kortene, fx i form af faktabokse, kildehenvisninger og oplysning om, hvilke kilder/oplysninger der mangler?
  10. Har du analyseret dit materiale og fundet ind til det, som efter din professionelle vurdering er den bedst opnåelige version af sandheden på nuværende tidspunkt?

Kilde: Lise Lyngbye og Heidi Jønck-Clausen: Hvad er Fairness? Journalistica. Tidsskrift for forskning i journalistik . 2007 ; Nr. 5, 01.11.2007. s. 91-108

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.