Ide

Hvor får man ideer?

Hvor får journalisten sine ideer fra? Det kan virke angstprovokerende, når man skal ud og få ideer til nyheder. For journalister bliver det efterhånden en vane at skabe sig en rutine, hvor man kan få sine ideer. Frem for alt gælder det om at have øjne og ører åbne og at snakke med mennesker, man [...]

 
Simpel idegenerator

Simpel idegenerator

Hvis du ikke aner, hvad du skal skrive om, så brug denne matrix. Peg med din pen på skærmen et vilkårligt sted inden for felterne. Nu rammer du et felt, fx mænd og livsstil. Tænk konkret inden for det felt. Hvad ligger der inden for temaet. Brug eventuelt et mindmap eller brainstorm til at udvikle [...]

 

Afprøv din ide

Her er en række spørgsmål, som du kan stille til din ide. Vil læserne være interesserede i denne historie? Hvorfor? Hvilke nyhedskriterier kan du påpege? Er historien værd at forfølge? Hvad ved du allerede? Er der noget, som du tager for givet? Hvad kan du dokumentere? Hvordan vælger du dine kilder? Hvilke informationer forventer du [...]

 

Nyhedskriterierne

Nyhedskriterierne er et udtryk for din målgruppes ønsker, forventninger og behov. Kriterierne varierer alt efter medie og målgruppe, men der er visse generelle træk. Du kan bruge kriterierne som pejlemærker til at vurdere om der er tale om en god historie. Nyhedskriterierne er journalisternes idealer. Hvis man ser på den konkrete praksis, så er der [...]

 

Nyhedsfaktorerne

Ud over nyhedskriterierne, som er de idealer vi som journalister arbejder ud fra, har forskeren Gitte Gravengaard fundet frem til, hvordan journalister reelt udvælger deres historier. Hun peger på disse syv faktorer: Ide-igangsætter: Hvad journalisten mente, havde igangsat hans idegenereringsproces, om journalisten mente, at historie-ideen var internt eller eksternt foranlediget. Fx er journalister mere skeptiske over for ideer fremsat [...]

 

Brug brainstorm

Brainstorm er et godt redskab til at få nye ideer, fx til et tema eller til op­følgning på en nyhed. Regler: Vælg en pennefører. Man kan ikke holde orden og være kreativ samtidig. Sørg for, at der er faste rammer for brainstormen, både hvad angår emne og tid. Alle byder ind, evt. i runder, med [...]

 

Brug mindmap

Regler for mindmap Mindmap er et godt redskab til at finde nye vinkler på et kendt emne eller til at organisere sin research. Regler: Tegn en cirkel i midten. Skriv emnet i cirklen. Tegn grene ud fra cirklen, og skriv vinklerne på. Hver vinkel sin gren. Tegn kviste på grenene med underemner til hver enkelt [...]